Quảng Bình một trong những địa danh nên đến của khu vực Bắc Trung bộ của nước ta. Đến với Quảng Bình du khách không chỉ được chiêm